สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบฟอร์มHospitalProfile รูปแบบ Excel 14/06/2550ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
แบบฟอร์มHospital Profile 01/05/2550ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
Standard Coding Guidline ICD-10-TM 2006 26/03/2550ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
รายชื่อกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2550 26/02/2550ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ส่งแผนงานโครงการ PP com. ปี 2550 19/12/2549ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ส่งเป้าหมาย PP Facility ปี 2550 19/12/2549ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
Upload for unc22 15/12/2549ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
หนังสือเชิญประชุมการประชุมฯ แนวทางรับค่าใช้จ่าย ประจำปี 2550 15/12/2549ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
คู่มือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน(กพ. 49) 15/12/2549ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ทดสอบส่งไฟล์ให้ Download 24/09/2549ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ทั้งหมด 580 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58