สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ประกาศและแนวทางข้อเข่าเสื่อม2560 30/11/2559ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบ 2560 ระดับจังหวัดอุบลราชธานี 28/11/2559ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
คู่มือการอ่าน Statement UC ปีงบประมาณ 2560 26/11/2559ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
เอกสารประกอบการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2560 11/11/2559ดาวน์โหลด 393 ครั้ง
สไลด์นำเสนอการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว แบบขั้นบันได (Step Ladder) และ IP K Factor ปีงบประมาณ 2560 11/11/2559ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมติดตามเบาหวาน 07/11/2559ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร Long Term Care (LTC) 01/11/2559ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ประกาศ รองเท้าเบาหวาน ปีงบประมาณ 2560 28/10/2559ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ตารางการจัดสรรเงิน ประมาณการรายรับงบ UC ปี 2560 18/10/2559ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
แบบเสนอชื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 10/10/2559ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ทั้งหมด 584 รายการ : 59 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] Next>>