สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
file เอกสารอบรม Guide line HIV 3-4 เม.ย.60 ณ รร.ลายทอง 23/03/2560ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนา ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 2560 23/03/2560ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
IP_STM5910-6002(IPD) 19/03/2560ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
สปสช.2 สำหรับ eMA ครั้งที่ 1 18/03/2560ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมโครงการการบูรณาการระบบบริหารจัดการยาและเภสัชกรรม ปีงบประมาณ2560 09/03/2560ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอประชุมกองทุนอบตและLTC วันที่ 21/2/2560 รร.เนวาด้า อุบลฯ 24/02/2560ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
รายงานสรุปผลงานและการส่งข้อมูลงบบริการผู้ป่วยในเดือน 5910-6001 24/02/2560ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
แบบฟอร์มขอ Username/Password สำหรับบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ 22/02/2560ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ กรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม (รองเท้าเบาหวาน) 21/02/2560ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
การตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์:eMA กรณีรวมศูนย์(สปสช.5.41/215 ลว.17.กพ.60) 20/02/2560ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
ทั้งหมด 616 รายการ : 62 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>>