สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ กรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม (รองเท้าเบาหวาน) 21/02/2560ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
การตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์:eMA กรณีรวมศูนย์(สปสช.5.41/215 ลว.17.กพ.60) 20/02/2560ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์องค์รวมฯ (9/2/2560) รร.เนวาด้า อุบลฯ 16/02/2560ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
การตรวจสอบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์:eMA กรณีรวมศูนย์(สปสช.5.41/193 ลว.14.กพ.60) 16/02/2560ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับโรงพยาบาลที่ถูกสุ่มตรวจเวชระเบียน ระบบอิเลคทรอนิกส์(eMA) 16/02/2560ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
Slide บรรยาย-การตรวจสอบ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Audit :eMA) ปี 2560 10/02/2560ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีตรวจรวมศูนย์ ปี 2560 07/02/2560ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
จัดสรรงบQOFงวดที่1/2560 07/02/2560ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
สไลด์นำเสนอการประชุมประสานพลังขับเคลื่อนงานกองทุนอบต. รร.ริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร (3-2-60) 03/02/2560ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(Edit 30/09/59) 31/01/2560ดาวน์โหลด 662 ครั้ง
ทั้งหมด 628 รายการ : 63 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] Next>>