สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ด่วน *** แจ้งการจัดสรรงบลงทุนปี 59...
ด่วน *** แจ้งการจัดสรรงบลงทุนปี 59...

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbspสปสช.ได้ดำเนินการจัดสรรงบลงทุนปี 59 และดำเนินการโอนเป็น2งวด สำหรับหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ โดยงวดแรกได้โอนแล้วเมื่อ 25ธค 58 nbsp และให้ส่งแผนที่ สสจ.เพื่อพิจารณากลั่นกรองและรวบรวมส่ง สปสช. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp สำหรับ รพ.รัฐนอกสังกัด และ เอกชน และ สสจ.(ในส่วน10%) จะดำเนินการเบิกโอนเมื่อแผนได้รับอนุมัติ จาก อปสข.แล้ว

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp กำหนดส่งแผน เพื่อเสนอ อปสข.อนุมัติ ไม่เกิน เดือนมีนาคม 59

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager:   
โทรศัพท์:
มือถือ:
E-mail:
วันที่ลงข่าว: 29/12/2558