สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ข่าว Hot News ทั้งหมด
มติ อปสข.เมื่อวันที่ 14มิย 59 อนุมัติขยายเวลางบลงทุนฯ58 ภายในกันยายน 2559...... อ่านต่อ
ขอเชิญประชุม เรื่องการจัดการคลังน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ระบบใหม่ Initial stock...... อ่านต่อ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนำแบบแสดงความจำนงการดำเนินงาน/สำเนาสมุดบัญชี (ธก...... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(coding audit) รวมศูนย์ครั้งที่ 1/2559...... อ่านต่อ
ประชุม เรื่อง การบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ...... อ่านต่อ
ด่วน *** แจ้งการจัดสรรงบลงทุนปี 59...... อ่านต่อ
ด่วน !! แจ้งขยายเวลาดำเนินการก่อหนี้ผกพัน งบลงทุน ปี 58 ถึง 31มีค 59...... อ่านต่อ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอเวทีผลงานวิชาการเภสัชกรรมปฐมภูมิปี 2558...... อ่านต่อ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม Easy Asthma and COPD Clinic Network Annual Meeting...... อ่านต่อ
ด่วน!!!แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี...... อ่านต่อ

ทั้งหมด 215 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>