สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ข่าว Hot News ทั้งหมด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน \"ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย\"วันที่ 18-20 สิงหาคม 25...... อ่านต่อ
ด่วน!!! เชิญ จนท. รพ.- สสอ. 2 คน/CUP และ สสจ. 1 คน/จังหวัด ลงทะเบียนร่วมประชุ...... อ่านต่อ
ด่วน!!! โปรดศึกษา หนังสือแจ้งผลการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผน ฯ งบลงทุน ปี...... อ่านต่อ
ด่วน!!! แจ้งการดำเนินการเรื่องงบลงทุน หรืองบค่าเสื่อม จากกรณีคณะกรรมการติดตามและ...... อ่านต่อ
ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการและคู่สัญญาในระบบหลักประก...... อ่านต่อ
แจ้งปรับกำหนดการประชุม \"การบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน...... อ่านต่อ
เอกสารคู่มือการบันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการหรือCPP...... อ่านต่อ
***ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนร่วมประชุมเรื่องการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ ฯ หร...... อ่านต่อ
ด่วน !!!! ให้หน่วยบริการ บันทึกผลการดำเนินการเรือง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557 ใ...... อ่านต่อ
หนังสือแจ้งให้ดำเนินการเรื่องงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2555-2557...... อ่านต่อ

ทั้งหมด 209 รายการ : 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>