สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ข่าว Hot News ทั้งหมด
เรียน เจ้าหน้าที่งานลงทะเบียน ที่เคารพทุกท่านUpdate การต่ออายุ License (หมด...... อ่านต่อ
แจ้งการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีน JE และการปรับอายุที่เริ่มให้วัคซีน...... อ่านต่อ
ขอเชิญประชุม TMT mapping,The final day. วันที่ 19 ธค. 2557 ที่รร.ลายทอง...... อ่านต่อ
ด่วน!!! เลื่อนการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 จาก วัน ศุกร์ ท...... อ่านต่อ
กองทุน อปท...\"ต้องการกรอกข้อมูลตามโปรแกรมเก่า(ปี 57)สามารถเข้าได้ที่ http://obt...... อ่านต่อ
ประกาศขึ้นทะเบียนองค์กร 9 ด้าน เพื่อสมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ...... อ่านต่อ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา (ลูกจ้างชั่วคราว)...... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเร่งรัดการจัดส่งบัญชีข้อมูลยาของโรงพยาบาล (Drug catalog)...... อ่านต่อ
เชิญเจ้าหน้าที่ทะเบียน อปท.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้...... อ่านต่อ
เชิญเจ้าหน้าที่ทะเบียน อปท.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้...... อ่านต่อ

ทั้งหมด 212 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>