สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ข่าว Hot News ทั้งหมด
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเร่งรัดการจัดส่งบัญชีข้อมูลยาของโรงพยาบาล (Drug catalog)...... อ่านต่อ
เชิญเจ้าหน้าที่ทะเบียน อปท.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้...... อ่านต่อ
เชิญเจ้าหน้าที่ทะเบียน อปท.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้...... อ่านต่อ
สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม(ที่ยังไม่ดำเนินการเ...... อ่านต่อ
สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา(ลูกจ้างชั่วคราว) 3 อัตรา...... อ่านต่อ
เอกสารบรรยาย โปรแกรม อปท.เบิกจ่ายตรง...... อ่านต่อ
กำหนดรหัส MR vaccine ใหม่ทั่วประเทศ...... อ่านต่อ
กรมควบคุมโรค แจ้งการปรับอายุของเด็กที่จะให้ MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็น อายุ...... อ่านต่อ
ขอเชิญเฉพาะ รพท. รพศ. รพ.ค่ายฯ ประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่...... อ่านต่อ
ขอเชิญประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานไทย (TMT) ในก...... อ่านต่อ

ทั้งหมด 215 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>