สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ข่าว Hot News ทั้งหมด
หนังสือแจ้งวันออกตรวจประเมินขึ้นทะเบียนปี 58...... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการเบิกใบเสร็จ อปท. สำหรับหน่วยเบิก...... อ่านต่อ
แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2557...... อ่านต่อ
แจ้งแนวทางการบันทึกโปรแกรม Smart AsCOPD ปี 2557...... อ่านต่อ
ระบบตรวจสอบสิทธิ โดย Authentication ด้วยบัตรประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ด เริ่ม 1 พฤษภา...... อ่านต่อ
Update วันนี้ สปสช.จะโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า งวดที่ 3/57 (ให้ไปพลางก่อน) ใ...... อ่านต่อ
สปสช.โอนเงิน \"งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข\" ปี 57 เมื่อ 31 มีค.57...... อ่านต่อ
สปสช.แจ้งระยะเวลาการโอนเงินเหมาจ่ายล่วงหน้า สป.สธ.ครั้งที่ 3-57 ในต้นเดือน เม.ย....... อ่านต่อ
เชิญพยาบาล ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลเท...... อ่านต่อ
เชิญแพทย์-พยาบาลปฏิบัติงานคลีนิคโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก...... อ่านต่อ

ทั้งหมด 215 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>