สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรองเท้าเบาหวาน
ระหว่างวันที่ : 21/08/2560 - 21/08/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมเนวด้า จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพ  ไม่เกิน 3 ท่าน

จำนวน 120 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

จึงขออนุญาตเชิญแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพ ที่ดูแลเรื่องรองเท้าเบาหวาน ในสังกัดหน่วยงานของท่านร่วมประชุมดังกล่าว  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว                  ที่ http://ubon.nhso.go.th/index.php >>> ลงทะเบียนประชุม ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ไม่ขอรับลงทะเบียนหน้างาน) รับจำนวนจำกัด  โดย สปสช เขต 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงหน่วยละ 3 ท่าน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นจากต้นสังกัด

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 15/08/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 09-0197-5261,08
E-mail: junchay.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 20/07/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar