สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ : 17/08/2560 - 17/08/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ผู้รับผิดชอบงาน RRTTR จาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./NGO ในพื้นที่เป้าหมาย 40 แห่ง  

จำนวน 110 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

ผู้รับผิดชอบงาน RRTTR จาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./NGO ในพื้นที่เป้าหมาย 40 แห่ง  

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/08/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 31/07/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar