สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑๐
ระหว่างวันที่ : 22/08/2560 - 22/08/2560
สถานที่ : ณ รร.ลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

แพทย์/พยาบาลผุ้รับผิดชอบงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง จำนวน 2 ท่าน 

จำนวน 120 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

แพทย์/พยาบาลผุ้รับผิดชอบงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง จำนวน 2 ท่าน 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 21/08/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 01/08/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar