สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมสรุปประเมินผลการดำเนินงาน ศอร.ปี 60
ระหว่างวันที่ : 13/09/2560 - 13/09/2560
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูมเอ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ผู้รับผิดชอบงาน ศอร.ใน สสจ./รพศ./รพช. เป้าหมายที่ดำเนินการปี 2560 จำนวน 1 คน/แกนนำเครือข่ายผู้ติดเชื้อ รพ.เป้าหมายดำเนินการปี 2560 จำนวน 1 คน

จำนวน 120 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

ผู้รับผิดชอบงาน ศอร.ใน สสจ./รพศ./รพช. เป้าหมายที่ดำเนินการปี 2560 จำนวน 1 คน/แกนนำเครือข่ายผู้ติดเชื้อ รพ.เป้าหมายดำเนินการปี 2560 จำนวน 1 คน

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 12/09/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 25/08/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar