สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ลงทะเบียนประชุม(เฉพาะ รพ.เอกชน)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) (ภายใน 22 กันยายน 60)
ระหว่างวันที่ : 06/10/2560 - 06/10/2560
สถานที่ : ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามนโยบาย &ldquoเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่&rdquo Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)  เป็นผู้รับผิดชอบงานข้อมูล UCEP เช่น ฐานข้อมูลยา, เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์, ผู้บันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

จำนวน 4 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามนโยบาย &ldquoเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่&rdquo Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)  เป็นผู้รับผิดชอบงานข้อมูล UCEP เช่น ฐานข้อมูลยา, เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์, ผู้บันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 29/09/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 12/09/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar