สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ : 18/10/2560 - 18/10/2560
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

1. ผู้บริหาร/จิตแพทย์/พยาบาลจิตเวช รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเรื่้อรังในชุมชน จาก สสจ. 5 จังหวัด/รพท./รพช.(ตามเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม) ทุกแห่ง  

จำนวน 60 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

สปสช./รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.สปส./รพท./รพช.เป้าหมาย 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 18/10/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 11/10/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar