สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมผลการตรวจสอบเวชระเบียนที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ระหว่างวันที่ : 18/02/2561 - 18/02/2561
สถานที่ : ณ สปสช เขต 10 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

เฉพาะ โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลเขื่องใน โรงพยาบาลคำชะอี โรงพยาบาลดอนตาล โรงพยาบาลบุณฑริก โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

จำนวน 30 คน
รายละเอียดอื่นๆ : ...
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/02/2561

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นส.จันทร์ฉาย  ประมุขกุล
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 09-0197-5261,08
E-mail: junchay.p@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 04/02/2561
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar