สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบการโอนเงินให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ : 30/03/2560 - 30/03/2560
สถานที่ : ณ ห้องประชุม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล

หน่วยงานละ  2-3 คน ประกอบด้วย (หน่วยบริการขนาดใหญ่ 3 คน ,ขนาดเล็ก 2 คน)

1.) ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้แทน  จำนวน 1 คน

2.) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 คน

3.) เจ้าหน้าที่จากงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 คน

จำนวน 200 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

Link ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม => ดาวน์โหลด

http://ubon.nhso.go.th/upload/seminar/2560-03-30_Book_Seminar_Web.pdf

Link ดาวน์โหลดเอกสารประชุม => ดาวน์โหลด

http://ubon.nhso.go.th/upload/seminar/SlidePresent2560-03-30.zip

มายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมประชุม พิมพ์เอกสารประกอบการประชุมและนำมาใช้ในวันประชุมด้วยค่ะ

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 29/03/2560

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์


Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 02/03/2560
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar