สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการชดเชยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑
วันที่ : 23/04/2561 - 23/04/2561
สถานที่ : ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ
จังหวัด :อุบลราชธานี
* คำนำหน้า :
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* ตำแหน่ง : ระดับ :
* สังกัด : สาธารณสุข(สธ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ภาคประชาชน/ชมรม/สมาคม/ภาคีเครือข่าย/อื่นๆ
* จังหวัด :
* อำเภอ :
* หน่วยงาน :
* โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียดการสำรองห้องพัก
การสำรองห้องพัก : ไม่สำรองที่พัก
ต้องการสำรองห้องพัก
     
การจัดห้องพัก :
สปสช.จัดห้องพักให้  
ต้องการพักคู่กับ
หน่วยงาน
วันที่เข้าพัก :
คลิกเลือกวันที่ เวลาเข้าพัก : น.