สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางประภาพร  สิงห์มอ (พร)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Prapaporn Singmo
ตำแหน่ง : ลูกจ้างแม่บ้าน
หน้าที่รับผิดชอบ : แม่บ้าน,ทำความสะอาด
โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 081-204-6876  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : -

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ