สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายทรงพล  นามวงษา (หนุ่ม)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Songphon Namwongsa
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ(Audit)
หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานโครงการงาน Audit และ งานสนับสนุนทั่วไป
โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 091-827-5159  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : songphon.n@nhso.go.th

แก้ไขข้อมูล | ไปหน้าจัดการข้อมูลระบบ | ออกจากระบบ