สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
สปสช.มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น...

สปสช.มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น...

22 มิถุนายน 2558 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี และ เจ้าหน้าที่ สสจ.อุบลฯและนิติกร สสจ.อุบลฯ ได้ร่วมกับมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 แก่นางสาวทองลิตร โภคสมบรูณ์ ผู้ผู้ยื่นคำร้องProject Manager: นส.มาริสา  บุญท้าว
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5240
E-mail: marisa.b@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 24/06/2558