สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำคณะจาก...

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำคณะจาก...

nbspวันที่ 6-8 nbspมกราคม 2559 นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำคณะจากสำนักงานกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน และตัวแทนจาก FPRI ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังการดำเนินงาน พื้นที่ สปสช.เขต 0 อุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช.เขต 10 อุบลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมพื้นที่ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กองทุนฟื้นฟู จ.อำนาจเจริญ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานปีที่ผ่านมาพร้อมเสนอปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไปProject Manager: นส.มาริสา  บุญท้าว
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5240
E-mail: marisa.b@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 13/01/2559