สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
สปสช.เขต เขต 10 อุบล จัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ โฮมกันฮัก แพง...เบิ่...

สปสช.เขต เขต 10 อุบล จัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ โฮมกันฮัก แพง...เบิ่...

เมื่อวันที่ 16 &ndash 17 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อุบลราชธานี  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้จัดงาน งานมหกรรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า &ldquo โฮมกันฮัก แพง...เบิ่งแยงสุขภาพ       Health Care Together&rdquo ปี 2559  โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีต รักษาการรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง &ldquoความร่วมมือ..กับการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ Health Together&rdquo     งานนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานของแต่ละกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต./เทศบาล หน่วยบริการ และภาคประชาชน  และร่วมกันนำเสนอนวัตกรรมที่มีผลงานดีเด่น รวมถึงประสานความร่วมมือการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดูแลสุขภาพในพื้นที่ครั้งนี้มีทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และภาคประชาชน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ในการดูแลส่งเสริงสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และยังมีองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ได้เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ  จำนวน  6 กองทุน   นิทรรศการจากโรงพยาบาล  และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน นำผลงานเด่นมาร่วมนำเสนอกว่า 32 แห่ง และงานนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  บรรยายพิเศษ &ldquoก้าวอย่างมั่นใจ กับเครือข่ายที่มั่นคง&rdquo  และ นพ.สุชาติ ทองแป้น หรือ หมอแป้น จาก รพ.มหาสารคาม  วิทยากรพิเศษ &ldquoพลังเครือข่าย..พลังของการเปลี่ยนแปลง&rdquoและยังมีเสวนาในห้องย่อยอีก 3 ห้องดังนี้

ห้องที่ 1 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ห้องที่ 2 องค์กรภาคประชาชนกับการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในชุมชน

ห้องที่ 3 เครือข่ายหน่วยบริการ นำเสนอสถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบันและอนาคต

 

            นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชานี  กล่าวว่า &ldquo ตลอดระยะ 10 ปีผ่านมาแล้ว ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 10  อุบลราชธานี ได้ดำเนินงานด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนภายในเขตรับผิดชอบ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมของการประสานความร่วมมือด้านบริการสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ประสานความร่วมมือและร่วมกันจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็น 658แห่ง จนครบ 100%  ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และที่สำคัญที่สุดคือ การสนองต่อพันธะกิจ หรืออุดมการณ์ของ สปสช.ที่จะให้ท้องถิ่น และภาคประชาชน มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของระบบที่เป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้   Project Manager: นส.มาริสา  บุญท้าว
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5240
E-mail: marisa.b@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 26/08/2559