สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุม...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุม...

ประกาศ!!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

http://ubon.nhso.go.th/seminar/coursedetail.php?courseid=561Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 19/10/2559