สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
เอกสารการใช้งานโปรแกรมยาต้...

เอกสารการใช้งานโปรแกรมยาต้...

สำหรับหน่วยบริการของรัฐที่ขอใช้โปรแกรมในการคีย์เบิกยา Favipiravir จาก Node  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 19/07/2564