สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
Link งานประชุม การใช้งานโปรแกร...

Link งานประชุม การใช้งานโปรแกร...

Link งานประชุม การใช้งานโปรแกรมกองทุนตำบล&rdquo ในการบันทึกแผนการใช้เงิน"

 

https://zoom.us/rec/share/AAHFW_vkfNs8sMtKVitpg8cwLRW1eOjmQqRyaVX7gwhs1I4waHm4RhFKcjY0X9qj.kerWiYulra_LtrHO 

รหัสผ่าน
Passcode: 9XSK*^.rProject Manager: นางสาวอัชชาวี  เขียวสด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 061-6911555
E-mail: atchawee.k@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 04/10/2565