ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
อังคาร, 16 มกราคม, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
16
มกราคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  ไมตรี ชาลิณี อบรม Audit TKA รร.เซนทรา
วุฒิชัย_สมชาติ ประชุม 7X7 กสธ.
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
[ตลอดวัน] ประกิต => ติดตามโครงการกองทุนฟื้นฟูฯ รพร.เลิงนกทา
[ตลอดวัน] ศันสนีย์ ประชุมอนุกรรมการ ม.41 @ สสจ.มุกดาหาร
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  


[]