ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พุธ, 16 พฤษภาคม, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
16
พฤษภาคม 2018
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการระดับเขต ทั้งหมด ที่ส่วนกลาง
รองวุฒิชัย ชาลิณี ประชุม Cacolon ห้องประชุมสนง.
อบรมโปรแกรมเงินทดรอง @กทม.>โบตั๋น ฐิติรัตน์ ทิพวรรณ
ประยูรศรีและสมชาติ-ประชุมพัฒนาศักยภาพอคม.
[ตลอดวัน] จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส์ ( diff care ) ร่วมกับทีมรพ.สปส. รพ.กุดข้าวปุ้
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  


[]