ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ศุกร์, 18 พฤษภาคม, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
18
พฤษภาคม 2018
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  รองผอ.ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดยโสธร ณ สสจ.ยโสธร
อบรมโปรแกรมเงินทดรอง @กทม.>โบตั๋น ฐิติรัตน์ ทิพวรรณ
ประยูรศรีและสมชาติ-ประชุมพัฒนาศักยภาพอคม.ที่ รร.เซนทรา กทม.
ผอ บรรยายระบบสุขภาพ ที่ สสอ อุทุมพรพิสัย
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการระดับเขต ทั้งหมด ที่ส่วนกลาง
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  


[]