ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
กันยายน 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
พฤศจิกายน 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ตุลาคม 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
01
02
ผอ คุณ ประยูรศรี ทำ CGP@DM
ประชุมชี้แจงC2 ณ. รร.อมารี
03
ประชุมการใช้งาน E_form
ประชุมชี้แจงC2 ณ. รร.อมารี
04
13.30 ประชุมสรุปผลงานสปข.2และอสมท ห้องประชุม สปสช
18» ผอ นัดหมอฟัน
05
อบรม การใช้งานโปรแกรม E-form
ผอ และคณะ ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยไตเทียม @ รพ.สรรพสิทธิอินเตอร์
06
งานชี้แจงกองทุนระดับประเทศ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บฯ
07
08
วุฒิชัย^^ประชุม WHO NCD Forum@สามพราน ริเวอร์ไซด์
09
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
ปช.สนง.
วุฒิชัย^^ประชุม WHO NCD Forum@สามพราน ริเวอร์ไซด์
10
ประชุมคณะกรรมการไต
ประชุมคณะกรรมการไตฯ ผอ ประธาน
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
วุฒิชัย^^ประชุม WHO NCD Forum@สามพราน ริเวอร์ไซด์
11
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
วุฒิชัย^^ประชุม WHO NCD Forum@สามพราน ริเวอร์ไซด์
8:30» ผอ นัดหมอฟัน
12
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
13» ผอ นัดสัมภาษณ์ O4
13
หยุดวันสวรรคต ร ๙
14
15
16
8» ผอ นัดตวจเลือดที่ รพ ๕๐พรรษา
17
13» ผอ.ประชุอนุกรรมการฯพิจารณาผู้ให้บริการ@ สปสช.เขต10
13» ผอ.ประชุอนุกรรมการฯพิจารณาผู้ให้บริการ@ สปสช.เขต10
18
จิราพรรณ^^ประชุม SP จัดสรรงปม.จิตเวช 61@รร.ลายทอง
19
ประชุมผู้บริหารเขต
ประสิทธิ์=>ลาพักผ่อน
20
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
ประสิทธิ์=>ลาพักผ่อน
พรทิพย์/จิราพรรณ^^ประชุม คกก.พัฒนาคุณภาพ ศอร.จ.อุบล@สคร.10 อบ.
21
22
23
วันปิยมหาราช
24
บุญเรือง>>ลาพักร้อน
จองห้องประชุมสนง.(ประชุมการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง)
25
บุญเรือง>>ลาพักร้อน
26
วันหยุดถวายพระเพลิง
27
บุญเรือง>>ลาพักร้อน
ชาลิณี:ประชุมชี้แจงTKAห้องประชุมใหญ่สนง.
ศรชัย>>ลาพักร้อน
9» ผอ นัดหมอฟัน
28
29
30
31
ประชุมเตรียมงานชี้แจงกองทุนและกระบวนการPILA