ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ตุลาคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ธันวาคม 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

พฤศจิกายน 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
      01
ขาลิณี ประชุมCA_colon ห้องประชุมสนง.
9:30» ผอ กับทีมไต เยี่ยม อ นพดล ดวงพร
02
ประชุมชี้แจงกองทุน61 ระดับเขต
03
ชาลิณี:ประชุมชี้แจงcataractห้องประชุมใหญ่สนง.
tele ความเข้าใจพื้นฐาน ISO/IEC 27001:2013
จิรัญญา>>> ประชุมชี้แจงแนวทางการชดเชยยาปี 2561ห้องประชุม รร.บ้านสวนคุณตา ( เภสัช
จิราพรรณ/มาริสา^^ประชุม LINKAGES/USAID@ PCC ท่าวังหิน/รร.สุนีย์
04
05
06
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดยโสธร
07
จัดประชุมหารือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต กลุ่ม HA/การได้ยิน/การพูด
ประชุม Audit รองเท้าเบาหวาน
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
08
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดอุบลราชธานี
ประยูรศรี สอนนศ.พยาบาลสปส.ปี 1
09
ประชุมกกบ.เขต
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาลสปส.
จิราพรรณ^^ติดตามงบ RRTTR_60ร่วมกับ สคร.@รพ.เดชอุดม/พิบูลมังสาหาร
10
ประชุม กกบ.
ประชุม Coach กองทุน และ PM งาน LTC จังหวัด เตรียม พท.รับเลขาฯ
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล สปส.
จิราพรรณ^^ติดตามงบ RRTTR_60ร่วมกับ สคร.@รพ.ศรีเมืองใหม่/เขมราฐ
11
Happy Birth Day -->คุณสุภาภรณ์ แหล่งหล้า
12
13
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดมุกดาหาร
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม Coding Audit ปี 61
14
จัดประชุมหารือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต กลุ่ม กายภาพ/กิจกรรมบำบัด/
ประชุมคณะกรรมการไต
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม Coding Audit ปี 61
จิราพรรณ^^ติดตามงบ RRTTR_60ร่วมกับ สคร.@รพ.ศรีสะเกษ/มูลินิธิรักษ์ไทย
15
จนท.เขต 10 ทุกคน อบรม PILA
16
จนท.เขต 10 ทุกคน อบรม PILA
17
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดศรีสะเกษ
18
19
20
ประชุมเครือข่ายงานลงทะเบียนระดับเขต @ห้องประชุม สปสช.เขต10อุบลฯ
ผอ ตรวจหน่วย CAPD ดงหลวง และนิคมคำสร้อย
21
จัดประชุมหารือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต กลุ่ม จิตบำบัด/พฤติกรรมบำบ
ติดตาม LTC กุดข้าวปุ้น
ผอ ตรวจหน่วย HD ขุขันธ์ และราษีไศล
จิราพรรณ^^ติดตามงบ RRTTR_60ร่วมกับ สคร.@รพ.ค้อวัง/มหาชนะชัย
22
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดอำนาจเจริญ
ผอ.ตรวจหน่วยไต อำนาจเจริญ
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
ประยูรศรี-ลาพักร้อน
จิราพรรณ^^ประชุมงานปฐมภูมิ@รร.อมารี แอร์พอร์ต
13» ผอ.ประชุอนุกรรมการฯพิจารณาผู้ให้บริการ@ สปสช.เขต10
23
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม ฺBilling Audit ปี 61
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม ฺBilling Audit ปี 61
ผอ.ร่วมสัมมนาสื่อท้องถิ่น อบต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ชี้แจง กองทุนตำบล อ.น้ำเกลี้ยง
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
รองวุฒิชัย/สมชาติ/จิราพรรณ^^ประชุมจัดสรร งบ PPA_61@สนง.เขต 10
24
ปช.สนง.
จิราพรรณ^^ติดตามงบ RRTTR_60ร่วมกับ สคร.@รพ.คำเขื่อนแก้ว/เลิงนกทา
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม ฺBilling Audit ปี 61
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
25
26
Happy Birth Day -->คุณโบตั๋น เพ็ญพิมพ์
27
ผอ ประชุมกับชมรมสาสุขอำเภอ ตามงานกองทุนตำบล
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
วุฒิชัย ประชุมเลขาร่วมเพื่อพัฒนาและสนับสนุน การดำเนินงาน กขป. นนทบุรี
28
จัดประชุมหารือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต กลุ่ม O&M/การมองเห็น
วุฒิชัย ,ประสิทธิ์ พบนักวิจัย เรื่องข้อมูลผู้ป่วย
ผอ ประชุมกับชมรมสาสุขอำเภอ ตามงานกองทุนตำบล
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงบ RRTTR 60 ร่วมกับสคร.10 อุบลฯ รพร.เดชอุดมฯ
29
อบรม Coder Auditor มุกดาหาร
ประชุม อปสข.ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
จิรัญญา>>> ประชุมหารือเกณฑ์และแบบตรวจประเมิน RDU เขตทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องประช
30
Coding Audit 3000 ฉบับ @มุกดาหาร
เลือกOrganizer KM 2018
ชาลิณี >>ลาพักร้อน