ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พฤศจิกายน 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
มกราคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ธันวาคม 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
          01
c5 ร่วมคาราวานวันเอดส์โลก
Coding Audit 3000 ฉบับ @มุกดาหาร
ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมขับเคลื่อนนโยบายเรือนจำสุขภาวะ@รร.มิราเคิลแกรนด์
02
03
04
สบก.ลงพื้ืนที่เขต10 ชี้แจงการเบิกจ่ายกองทุน ทุกPM
วุฒิชัย ลาพักผ่อน
05
หยุดวันพ่อ
ประชุม coaching กองทุนตำบล
06
ปช.สนง.
รอง ผอ.และมาริสา ประชุมรับฟังฯที่ รร.รามากาเด้น กทม
ประชุม PMงาน LTC
Happy Birth Day -->คุณประยูรศรี สายพิมพ์
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงบ RRTTR 60 ร่วมกับสคร.
07
รอง ผอ.และมาริสา ประชุมรับฟังฯที่ รร.รามากาเด้น กทม
ประชุม PMงาน LTC
จิราพรรณ^^ประชุุมจิตเวชเรื้อรังในชุมชนสำหรับ PM_61@รร.อมารี แอร์พอรต์
08
ส่วนกลางจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นเรื่องกองทุนตำบล ที่ ขอนแก่น
สมบูรณ์จัดประชุม ฟื้นฟูผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 24 ณ สปสช.เขต 10 อุบล.
จิรัญญา>>>ร่วมแสดงความยินดี "ทีมเภสัชกรเพื่อสังคมดีเด่น สำนักยาฯสปสช." ณ จุฬาลงก
พรทิพย์,จิราพรรณ,มาริสา^^ร่วมให้ข้อมูล"งานเอดส์จากแม่สู่ลูก"@ รพ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
09
10
11
ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
12
ประชุมคณะกรรมการไตเขต@lสนง
จิรัญญา >>> AIDs&TB Orientation ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
วิทยากร กองทุนLTC อุบลบุรีรีสอร์ต
ประยูรศรี/จิราพรรณ^^ประชุมCop PP@รร.เทวาบูติก
13» ผอ นัดสอบสัมภาษณ์ O3
13
ประชุมสรุปผลการพัฒนากรอบการทำงานก.ตำบล ณ บึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการไต
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
C5 ร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร อ.ขุนหาญ
จิรัญญา >>> AIDs&TB Orientation ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
14
ประชุม กกบ.เขต
ประชุมสรุปผลการพัฒนากรอบการทำงานก.ตำบล ณ บึงกาฬ
ประชุมวิชาการประจำปี เบาหวาน
ชาลิณี / ผช.บุญเรือง ประชุม CA Colon ครั้งที่ 2 ห้องประชุม สนง
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
15
ประชุม กกบ.
ประชุมสรุปผลการพัฒนากรอบการทำงานก.ตำบล ณ บึงกาฬ
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
16
17
18
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
จิรัญญา>>>ประชุมร่วมศูนย์ปฏิบัติการยุติ TB ที่สสจ.อุบลฯ
13» ผอ นัดทีมเขต๑๐ของเราคุยเรื่องโครงการ PPA
19
วิจัย กองทุนตำบล สสส
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
9» ผอ เป็นผู้วิพากย์ ที่ วสส อุบลฯ
20
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
จิรัญญา>>>ร่วมการประชุมชี้แจง TBCM Programmm รร.ไมด้า ดอนเมือง
10» ผอ สอน นศพ วิทยาลัยพยาบาล
13:30» ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
21
ชาลิณี ประชุมชี้แจงFit test รร.ยูเพลส ม.อุบลฯ
ผอ เปิดงานและบรรยาย CA Colon
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
จิรัญญา>>>ร่วมการประชุมชี้แจง TBCM Programmm รร.ไมด้า ดอนเมือง
22
ผอ กับ สมบูรณ์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกองทุนตำบลที่ขอนแก่น
ประชุมโปรแกรมไต @ รร เนวด้า
ผช.อ้อย+สมชาติ ไปประชุม คกก.เขตสุขภาพที่ 10
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
จิรัญญา>>>แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่าย antidotes รร.ดิเอ็มเมอรัล เชียงใหม
10» ประกิต => ประชุมการจัดสรรงบบริการฟื้นฟุฯ งวด 61/1
23
24
25
ผอ. และประกิต ร่วมประชุมกองทุนฟื้นฟูฯ จ.อำนาจเจริญ
ติดตามงานวิจัยกองทุนตำบล อ.เขื่องใน ร่วมกับ สสส.
วุฒิชัย ,สมชาติ เยี่ยมอุบล ประชุม CoP PDCA กทม.
26
ชี้แจง LTC
วุฒิชัย ,สมชาติ,เยี่ยมอุบล ประชุม CoP PDCA กทมฺ
จิราพรรณ^^จัดประชุมจัดสรรงปม. PPA_61@รร.ลายทอง
จิรัญญา>>>ประชุมเครือข่ายเภสัชปฐมภูมิ รพ.วารินชำราบ
15» ผอ สอนนักศึกพยาบาลปี๒
27
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห
ผอ ร่วมกับทีม รมว สธ ตรวจเยี่ยม พื้นที่ศรีสัเกษ
วุฒิชัย ประชุม แนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย ที่ บ้านสวนคุณตา
28
ผอ ไป สสอ เบญจลักษณ์
รอง ผอ.+สมชาติ ไปประชุมตัวชี้วัดการจรวจราชการ กท.สธ.เขต 10 ปี 61
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห
29
ประชุมขับเคลื่อนงาน LTC อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
30
31