ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ธันวาคม 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
กุมภาพันธ์ 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

มกราคม 2018

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
  01
วันหยุดปีใหม่
02
วันหยุดปีใหม่
03
04
ผอ นัดศูนย์อนามัยคุยเรื่องโครงการพัฒนาการเด็ก ลงสู่กองทุนตำบล ผ่าน พชอ
13:30» ผอ สอนนักศึกษาพยาบาล
05
นัดท่าน ผอ คลัง อุบล
8» ผอ สอนวิทยาลัยพยาบาล
06
07
08
ผอ บรรยายเรื่องกองทุนตำบล ร่วมกับมูลนิธิประชาสังคม สสส ที่บ้านสวนคุณตา
จิรัญญา>>>>ประชุม RACC 61 ห้องประชุมรร.ลายทอง 30 คน
09
ผช.บุญเรือง/โบตั๋น/นลินทิพย์ ปช.COP HR
จิรัญญา >>> อบรม auditors Transzumab รร. centra แจ้งวัฒนะ กทม.
ผอ. ผช.อ้อย => ประชุมคณะทำงานบุรณาการ พชอ. รร.ลายทอง
10
ประชุมคณะกรรมการไต
ติดตาม LTC อบต.นาเจริญ
วุฒิชัย ประชุม เลขาฯร่วม กขปฺ_กทม.
8:30» ประกิต/สิทธวีร์ ประชุมPMกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สน.เขต10
11
ประชุม กกบ.
บรรยายกองทุนตำบล อบต.ลิ้นฟ้า
8:30» สิทธวีร์ ร่วมบรรยายกองทุน อบต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศก.
12
ประชุม กกบ.
ประชุมขับเคลื่อน กองทุนตำบล
ประชุม Service plan DM @ห้องประชุม สำนักงาน สปสช เขต 10
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
จิราพรรณ^^ประชุมงบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน@รร.ลายทอง
ประกิต => ประชุม SP TTM เขต10 สสจ.อำนาจเจริญ
9» สิทธวีร์ ประชุมทางไกลLTC ห้องคอนเฟอเร้นท์
13
14
15
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
ปช.สนง
ไมตรี ชาลิณี อบรม Audit TKA รร.เซนทรา
16
ไมตรี ชาลิณี อบรม Audit TKA รร.เซนทรา
วุฒิชัย_สมชาติ ประชุม 7X7 กสธ.
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
ประกิต => ติดตามโครงการกองทุนฟื้นฟูฯ รพร.เลิงนกทา
ศันสนีย์ ประชุมอนุกรรมการ ม.41 @ สสจ.มุกดาหาร
17
LTC อ.วังหิน
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
ผอ. ผช.อ้อย => ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค [PPA] เขต10 รร.ลายทอง
ประกิต => ร่วมประชุมนักกายภาพฯ สสจ.อำนาจเจริญ
18
วุฒิชัย_ชาลิณี_จิราพรรณ_ไมตรี_เยี่ยมอุบล_ประกิต_พรทิพย์ ประชุมPDCA รร.เบสเวสเทิร
11» ผอ สอน นศ พยาบาลปี ๑
13» ศันสนีย์ ประชุมอนุกรรมการ ม.41 อุบล@ สปสช.เขต10
19
วุฒิชัย_ชาลิณี_จิราพรรณ_ไมตรี_เยี่ยมอุบล_ประกิต_พรทพน์ ประชุม PDCA รร.เบสเวสเทิร
8:30» ผอ สอน นศ พยาบาลปี ๑
20
21
22
ชี้แจง LTC อ.พยุห์
วุฒิชัย _จันทร์ฉายประชุมรองเท้าเบาหวาน สปสช.เขต10
ผอ.สอน นศ พยาบาลปี๒ เวลา ๑๗.๐๐น.
23
Audit รองเท้าเบาหวาน >>ห้องประชุม สนง
ประชุม คทง.5×5@รร.ลายทอง
จิรัญญา >>>อบรม PDCA C5 Best western hotel changwattana
ผอ.สอน นศ พยาบาลปี๒ เวลา ๑๗.๐๐น.
ประกิต => ร่วมประชุมนักกายภาพฯ รพท.วารินชำราบ
24
ออดิต ผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. >> ห้องประชุม สนง.
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
จิรัญญา >>>อบรม PDCA C5 Best western hotel changwattana
รองฯ ประกิต => ประเมินหน่วยบริการ HA
7» ผอ.ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี ที่วิทยาลัยพยาบาล
8» ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
17» ผอ สอน นศ พยาบาลปี ๑
25
ผอ. ร่วมกับ มาริสา ไป มอบสื่อ สนง.คุมประพฤติ อุบลฯ
ออดิต ผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. >> ห้องประชุม สนง.
รองฯ ประกิต => ประเมินหน่วยบริการ HA
10» ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
16:30» ผอ.สอน นศ พยาบาลปีที่ ๒
26
ออดิต ผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท. >> ห้องประชุม สนง.
รองฯ ประกิต => ประเมินหน่วยบริการ HA
8» ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
27
28
29
ประชุม อปสข.ครั้งที่ 2/61@สนง.สปสช.เขต10
ประชุมโค้ช กองทุนตำบล
30
ประกิต => ติดตามโครงการกองทุนฟื้นฟูฯ รพ.สต.กระจาย
31
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
ประชุมเครือข่าย ร่วมกับ สช ณ สนง.
ประชุมเครือข่าย ร่วมกับ สช ณ สนง.
Happy Birth Day -->คุณวุฒิชัย ลำดวน