ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มกราคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กุมภาพันธ์ 2018

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
        01
จิรัญญา>>>อบรมการใช้งานโปรแกรม Nap Web Report ( TOT ) รร.ริเวอร์ไรน์ เพลส นนทบุร
มาริสา ลาพักร้อน
8» สิทธวีร์>>>ประชุมชี้แจงโปรแกรม LTC61 รร.เนวด้าแกรนด์
02
ประชุม Coach กองทุน และ PM งาน LTC จังหวัด เตรียม พท.รับเลขาฯ
ประยูรศรี-ประชุม UHC ที่กระทรวงตปท.กทม.
มาริสา ลาพักร้อน
จิรัญญา>>>อบรมการใช้งานโปรแกรม Nap Web Report ( TOT ) รร.ริเวอร์ไรน์ เพลส นนทบุร
03
04
05
06
KM องค์กร สปสช
07
KM องค์กร สปสช
08
ประชุม กกบ.
KM องค์กร สปสช
09
ประชุมทีมเครือข่ายครู ก เบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. ระดับปฐมภูมิ ณ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ประชุม กกบ.
10
ประชุมทีมเครือข่ายครู ก เบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. ระดับปฐมภูมิ ณ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
11
ประชุมทีมเครือข่ายครู ก เบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. ระดับปฐมภูมิ ณ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
12
กำหนดการจัดประชุมเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูลDMHT61 โดยความร่วมมือกับ MRN@ศรีสะเกษ
ประชุม ติดตาม กองทุนตำบลงบเหลือจ่าย เกิน 5 แสน
วุฒิชัย_จันทร์ฉาย ประชุม MRN ศรีสะเกษ
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานประกัน สสจ.5 แห่ง@สปสช.เขต10
13
กำหนดการจัดประชุมเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูลDMHT61 โดยความร่วมมือกับ MRN@ศรีสะเกษ
ปชสนง&big Clearning Day
วุฒิชัย_จันทร์ฉาย ประชุม MRN ศรีสะเกษ
เตรียม พท.อบต.กุง อ.ศิลาลาด/รับเลขาฯ
14
ประชุมคณะกรรมการไต
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
สุภาภรณ์ > ลาพักผ่อน
15
ปช.สนง.
สุภาภรณ์ > ลาพักผ่อน
จิรัญญา >>> ประชุมเครือข่ายเอดส์ Same day ART 2561
Tele-โปรแกรม BMP และแนวทางการปรับแผนปี 61 กลางปี
16
วันตรุษจีน
สุภาภรณ์ > ลาพักผ่อน
จิรัญญา >>> ประชุมเครือข่ายเอดส์ Same day ART 2561
17
ประชุมตรวจสอบ@สนง
18
ประชุมตรวจสอบ@สนง
19
เลขาฯเยี่ยมเขต10
20
เลขาฯเยี่ยมเขต10
21
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
จิราพรรณ^^ประชุม CBP ครั้งที่ 2 @รร. เซนทรา
วุฒิชัย ประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการ @โรงเรียนกีฬาอุบลฯ
13» ผอ.และC5 ประชุมอนุกรรมการ ผู้ให้บริการ@สปสช.เขต10
22
เตรียมรับสรอ.ISO ่ครั้งที่1
ผอ ไปธรรมนูญสุขภาพ ต หัวดอน (เช้า)
Happy Birth Day -->คุณชาลิณี ปิยะประสิทธิ์
ประกิต => ตรวจสอบข้อมูลผลงาน TTM ปี 2561 ศูนย์ราชการฯ
จิราพรรณ^^ประชุม CBP ครั้งที่ 2 @รร. เซนทรา
23
เตรียมรับสรอ.ISO ่ครั้งที่1
ผอ ร่วมงาน กระทรวงดิจิตอล ที่รร สุนีย์
24
25
26
Broad Relationship รวมกับเขต 8 (อปสข.+อคม)
บุญเรือง>>ลาพักร้อน
ประชุมติดตามงานเบาหวานความดันโลหิตสูง@สสจ.อำนาจเจริญ
วุฒิชัย ประชุม AIDS@TB บ้านสวน
คิดณรงค์ ประชุมงาน อปท.
ประชุมชี้แจงกองทุนเอดส์และวัณโรคปี 2561 รร.บ้านสวนคุณตา 250 คน
27
Broad Relationship รวมกับเขต 8 (อปสข.+อคม)
บุญเรือง>>ลาพักร้อน
ประชุมติดตามงานเบาหวานความดันโลหิตสูง@สสจ.ยโสธร
วุฒิชัย ประชุมAIDS&TB @บ้านสวน
คิดณรงค์ ประชุมงาน อปท.
ประชุมชี้แจงกองทุนเอดส์และวัณโรคปี 2561 รร.บ้านสวนคุณตา 250 คน
28
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
Broad Relationship รวมกับเขต 8 (อปสข.+อคม)
บุญเรือง>>ลาพักร้อน