ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ธันวาคม 2018
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
กุมภาพันธ์ 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

มกราคม 2019

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
    01
02
03
งานมหกรรมหลักประกันสุขภาพ ที่เนวาด้า
04
งานมหกรรมหลักประกันสุขภาพ ที่เนวาด้า
05
06
07
รอง ผอ./สิทธวีร์ ประชุมถอดบทเรียนLTC จ.นครปฐม
13» ประสิทธื์=>สอน วพบ. 13.00 - 17.00 น.
08
รอง ผอ./สิทธวีร์ ประชุมถอดบทเรียนLTC จ.นครปฐม
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดอำนาจเจริญ
8» เทเล ประชุมคนย
11» ผอ ร่วมงานเปิดอบรมแรงงานนอกระบบ ที่ อบต ห้วยโสบ อ เมือง อุบล
09
ประชุมคณะกรรมการไต
ประชุมLTC รร.เซนทราฯ-สิทธวีร์
ทิพวรรณ>>>ลากิจ
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดอำนาจเจริญ
8» ผอ นัดหมอตรวจติดตามการรักษา รพ 50พรรษาฯ
10» ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
10
DE อบต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย-สิทธวีร์/ประกิต/พรทิพย์/วุฒิชัย
ทิพวรรณ>>>ลากิจ
ภัทรวรินทร์>>ลากิจ
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดมุกดาหาร
มาริสา^^ประชุมKPI พระสงฆ์@เซนทรา
10» ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
10» ผอ ร่วมประชุม กก กองทุน เทศบาลวาริน
11
DE อบต.กกแดง/หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย-สิทธวีร์/ประกิต/พรทิพย์/วุฒิชัย
ภัทรวรินทร์>>ลากิจ
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดมุกดาหาร
13:30» ผอ บรรยาย ให้ข้าราชการบำนาญที่ขอนแก่น
12
13
14
DEทม.เมืองอำนาจ/ทต.นาป่าแซง-สิทธวีร์/ประกิต/พรทิพย์/วุฒิชัย
15
DE อบต.หนองไฮ/ทต.เสนางคนิคม-สิทธวีร์/ประกิต/พรทิพย์
ผอ./รอง ผอ.เดินทางไปประชุม กกบ.ที่เขาใหญ่
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดศรีสะเกษ
8:30» ผอ นัดพบกลุ่มรักษ์ไทย
10» ประกิต >> ประชุมจัดสรร Rehab 62 งวด 2
16
สบก=>ระบบผังบัญชีกองทุนปี62 (รร.สีมาธานี โคราช)
ประชุม ผบห สปสช และเชิญ นพ.สุธี สุดดี บรรยาย Integrated care ในที่ประชุม
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดศรีสะเกษ
17
ประชุม ผบห สปสช ที่เขาใหญ่
สบก=>ระบบผังบัญชีกองทุนปี62 (รร.สีมาธานี โคราช)
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดศรีสะเกษ
18
ติดตามกองทุนตำบล/LTC
ติดตามกองทุนตำบล/LTC อ.ปรางค์กู่
7:30» ประกิต >> นำเสนอข้อมูล Rehab 62 รพท.ศรีสะเกษ
19
20
21
C1 จัดประชุม Cross Function อปสข.+อคม.(21-23 มค.62)@อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
22
C1 จัดประชุม Cross Function อปสข.+อคม.(21-23 มค.62)@อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
23
C1 จัดประชุม Cross Function อปสข.+อคม.(21-23 มค.62)@อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดยโสธร
24
ประชุมอนุกรรมการ ม.41 อุบลราชธานี@สปสช.เขต10
DE กองทุน อบต.บุ่งหวาย
ประกิต/วุฒิชัย ประชุมฟื้นฟูฯ กทม.
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดยโสธร
25
DEทต.ดอนตาล/อบต.นาสะเม็ง-สิทธวีร์/ประกิต/พรทิพย์
ประสิทธิ์/วุฒิชัย ร่วมติดตามกรา Audtt Instrument รพ.สปส./วารินฯ
7:30» เทเล ประชุม คนย มี รมต เป็นประธาน
26
27
28
สช ขอร่วมจัดสมัชชาผู้นำเยาวชน
ปฐมนิเทศหน่วยบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
29
DE หนองเชียงทูน ศรีฐาน
สช ขอร่วมจัดสมัชชาผู้นำเยาวชน
30
DE พิมาย + กระจาย
13:30» ผอ.และC5 ประชุมอนุกรรมการ ผู้ให้บริการ@สปสช.เขต10
31
Happy Birth Day -->คุณวุฒิชัย ลำดวน
8:30» ประชุม สนง