ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

ประชุม ติดตามและประเมินการตรวจสอบสอบเวชระเบียนระบบ eMA ปี 2561(จองห้องประชุม สนง

รายละเอียด : ประชุม ติดตามและประเมินการตรวจสอบสอบเวชระเบียนระบบ eMA ปี 2561(จองห้องประชุม สนง.)
วันที่ : พุธ, 21 มีนาคม, 2018
ความสำคัญ : สูง
การเข้าถึง : ปฏิทินสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ประเภท : ประชุมภายในสำนักงาน
ผู้บันทึก : นายไมตรี มูลสาร
ปรับปรุง : อังคาร, 13 มีนาคม, 2018 17:22
ผู้มีส่วนร่วม : ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี
นายไมตรี มูลสาร


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม