ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
18 พฤศจิกายน, 2018    -    24 พฤศจิกายน, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด

 
พฤศจิกายน 19

พฤศจิกายน 20

พฤศจิกายน 21
พฤ
พฤศจิกายน 22

พฤศจิกายน 23
  ประชุมชี้แจงประกาศฯคกก.กองทุนตำบล-ผอ./สมบูรณ์/สิทธวีร์(ศก.รุ่น1) รร.ศรีลำดวน ศก.
ประสิทธิ์=>คกก.บริหารกองทุน(สบก) กทม.
ประชุมชี้แจงประกาศฯคกก.กองทุนตำบล-ผอ./สมบูรณ์/สิทธวีร์ (ศก.รุ่น2) รร.ศรีลำดวน ศก
ประยูรศรี-ประชุมพัฒนาศักยาภาพกขป.ครั้งที่ 3 รร.ยูเพลส ม.อุบล
ประสิทธิ์=>คกก.บริหารกองทุน(สบก) กทม.
ประชุมชี้แจงประกาศฯคกก.กองทุนตำบล-ผอ./สมบูรณ์/สิทธวีร์ (อำนาจเจริญ) รร.เนวด้าแกร
ประสิทธิ์=>คกก.บริหารงานทะเบียน
ประยูรศรี-ประชุมพัฒนาศักยาภาพกขป.ครั้งที่ 3 รร.ยูเพลส ม.อุบล
ประชุมชี้แจงประกาศฯคกก.กองทุนตำบล-ผอ./สมบูรณ์/สิทธวีร์ (ยโสธร) รร.กรีนปาร์ค ยโสธ
ประสิทธิ์=>คกก.บริหารกองทุนค่าเสื่อม
ผบห./จิราพรรณ^^ประชุมจัดสรรงบจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 62@รร.ลายทอง
ประกิต > ประชุม SP TTM เขตสุขภาพที่ 10
ประชุมเพื่อติดตามประเมินผลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM&HT) @รร ลายทอง
ปฐมนิเทศหน่วยบริการใหม่ ปี 2562 ห้องประชุม สปสช เขต 10 อุบลราชธานี
7:00     7:00» ประชุมสภากาแฟ
7:00» ประชุมสภากาแฟ
   
8:00        
9:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00     13:00» ประชุมอนุกรรมการผู้ให้ @ สปสช.เขต
13:00» ประชุมอนุกรรมการผู้ให้ @ สปสช.เขต
13:00» ศันสนีย์ ประชุมอนุกรรมการ ม.41 อุบลราชธานี @ สปสช.เขต10
 
14:00      
15:00        
16:00          
17:00