ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
13 มกราคม, 2019    -    19 มกราคม, 2019
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด

 
มกราคม 14

มกราคม 15

มกราคม 16
พฤ
มกราคม 17

มกราคม 18
  DEทม.เมืองอำนาจ/ทต.นาป่าแซง-สิทธวีร์/ประกิต/พรทิพย์/วุฒิชัย
DE อบต.หนองไฮ/ทต.เสนางคนิคม-สิทธวีร์/ประกิต/พรทิพย์
ผอ./รอง ผอ.เดินทางไปประชุม กกบ.ที่เขาใหญ่
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดศรีสะเกษ
สบก=>ระบบผังบัญชีกองทุนปี62 (รร.สีมาธานี โคราช)
ประชุม ผบห สปสช และเชิญ นพ.สุธี สุดดี บรรยาย Integrated care ในที่ประชุม
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุม ผบห สปสช ที่เขาใหญ่
สบก=>ระบบผังบัญชีกองทุนปี62 (รร.สีมาธานี โคราช)
ไมตรี, ชาลิณี -> ตรวจสอบ MRA จังหวัดศรีสะเกษ
ติดตามกองทุนตำบล/LTC
ติดตามกองทุนตำบล/LTC อ.ปรางค์กู่
7:00         7:30» ประกิต >> นำเสนอข้อมูล Rehab 62 รพท.ศรีสะเกษ
8:00   8:30» ผอ นัดพบกลุ่มรักษ์ไทย
   
9:00        
10:00   10:00» ประกิต >> ประชุมจัดสรร Rehab 62 งวด 2
   
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00      
17:00