สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นายปัญญา  กาละกุล (เหว้)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Punya Kalakul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
หน้าที่รับผิดชอบ :

๑) งานรับผิดชอบขับรถยนต์และยานพาหนะของสำนักงานและจัดทำรายงาน
๒) งานควบคุมดูแลการบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๓) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน
๔) งานกิจกรรม 5ส พื้นที่ห้อง Server
๕) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5242  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : punya.k@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin