สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
จัดสรรงบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2559

รายละเอียด :

ไฟล์จัดสรรงบบริการการแพทย์แผนไทย จำแนกรายหน่วยบริการ ปี 2559 ซึ่งโอนเงินให้หน่วยบริการวันที่ 12 กันยายน 2559


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7702
E-mail: prakit.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 12/09/2559