สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ไฟล์นำเสนอประชุมแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 60

รายละเอียด :

ประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ประยูรศรี  สายพิมพ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-439-0125
E-mail: prayoonsri.s@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 07/10/2559