สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างโครงการกองทุนอบต. ชุดที่ 1 และ 2

รายละเอียด :

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างโครงการกองทุนอบต. ชุดที่ 1 และ 2

  1. โครงการตัวอย่างกองทุนอบต_ชุดที่-1 (31โครงการ)
  2. โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 2 (10 โครงการ)

เป็นไฟล์ Zip ขนาด 981 KB แตกไฟล์ Zip จะเป็นไฟล์ตัวอย่างโครงการเป็นไฟล์เอกสาร Word 


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-1975243
E-mail: somboon.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 19/04/2560