สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายตรงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการบรรยายจ่ายตรง 2560


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/0B-d8-3jqYBMidXktUlBXR3JDZms/view?usp=sharingProject Manager: นายคิดณรงค์  โคตรทอง
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7701
E-mail: kidnarong.k@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 03/05/2560