สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(Excel) ปี2561

รายละเอียด :

ประกอบไปด้วย  3 แบบประเมิน

2561_01_แบบประเมิน_หน่วยบริการปฐมภูมิ_V.4_(2560-07-07).xlsx

2561_02_แบบประเมิน_หน่วยบริการประจำ_V.4_(2560-07-07).xlsx

2561_03_แบบประเมิน_หน่วยบริการรับส่งต่อ_V.4_(2560-07-07).xlsx


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประสิทธิ์  บุญเกิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-2773
E-mail: prasit.b@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 23/06/2560