สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :

เป็นไฟล์ Zip ขนาด 7.5 MB ไฟล์ประกอบด้วย

  1. คู่มือบริหารกองทุน2561_F.pdf
  2. บทที่1_ การบริหารภาพรวม.pdf
  3. บทที่2_ งบเหมาจ่ายรายหัว.pdf
  4. บทที่3_ งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และวัณโรค.pdf
  5. บทที่4_ งบบริการไตวายเรื้อรัง.pdf
  6. บทที่5_ งบบริการโรคเรื้อรัง (เบาหวานความดัน และจิตเวช).pdf
  7. บทที่6_ งบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง.pdf
  8. บทที่7_ งบPCC.pdf
  9. บทที่8_ บทบาทสปสช.ส่วนกลางและเขต.pdf

ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/drive/folders/0B6InsD7wnNXIaER5WVVhVHozY0UProject Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 19/10/2560