สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ดาวน์โหลดเอกสาร-สไลด์นำเสนอประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนUC ปีงบประมาณ 2561
1.1 จุดเน้นและประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.2 Basic Payment
1.3 การจัดสรรค่าบริการ OP-PP-IP ปีงบประมาณ 2561 ในสังกัด สป.สธ. 
1.4 แนวทางการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
1.6 แนวทางการบริหารกองทุนกองหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
1.7 แนวทางการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
2.1 แนวทางการบริหารกองทุนผู้ป่วยใน (IPD)
2.2.1 แนวทางการบริหารงบบริการ PP
2.2.3 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ(PCC)
2.3 แนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF)
2.4 แนวทางการบริหารจัดการโรคเฉพาะ(CR)
2.5 แนวทางการบริหารงบ AIDS-TB
2.6 แนวทางการบริหารงบจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
2.7 แนวทางการบริหารจัดการกองทุนไต
2.8 แนวทางการบริหารจัดการโรคเรื้อรัง
2.9 แนวทางการบริหารจัดการยา
2.10 แนวทางการบริหารจัดการงบบริการแพทย์แผนไทย
2.11 แนวทางการบริหารจัดการงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
9.x เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง...

ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ ด้านล่าง 


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://goo.gl/1dCNnGProject Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 01/11/2560