สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการชดเชยยาและเภสัชกรรมปี 61

รายละเอียด :

ประกอบการประชุมวันที่ 3 พย. 2560 ณ รร.บ้านสวนคุณตา  วารินชำราบ


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 02/11/2560