สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ปีงบประมาณ 2561 

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5237
E-mail: chalini.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 20/12/2560