สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 (7 พ.ย. 60)

รายละเอียด :

กลุ่มบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง/การฟื้นฟูการได้ยิน/การแก้ไขการพูด

 


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://1drv.ms/b/s!AqzTnqIKNjJRglgO-TEJzjAHiqiAProject Manager: นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7702
E-mail: prakit.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 21/12/2560