สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561

รายละเอียด :

สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 (7 พ.ย. 60)
- กลุ่มบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง/การฟื้นฟูการได้ยิน/การแก้ไขการพูด

- ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://1drv.ms/b/s!AqzTnqIKNjJRglgO-TEJzjAHiqiA

สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 (14 พ.ย. 60)
- กลุ่มกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด/Phenol Block

- ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://1drv.ms/b/s!AqzTnqIKNjJRglmztRHfAKnt_Ebc

สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 (21 พ.ย. 60)
- กลุ่มจิตบำบัด/พฤติกรรมบำบัด/การส่งเสริมพัฒนาการ

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://1drv.ms/b/s!AqzTnqIKNjJRglo1KVGWa3oHjzm8

สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 (28 พ.ย. 60)
- กลุ่มบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น/การฝึกสอนไม้เท้าขาว

- ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://1drv.ms/b/s!AqzTnqIKNjJRglsmigkhHTgEUMJV

:-)


ประเภทไฟล์ :

*** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด ***Project Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 22/12/2560